ua pl
Wirtualna 3D wycieczka po kościele

 

Aby wirtualnie obejrzeć bóbrecki kośćiół w 3D, trzeba  "myszką" zaznaczyć obraz i przyciskając lewy klawisz "myszki" oglądać poziomo w 360 stopni i pionowo 60 stopni.